Vypravování

Vypravování odhaluje smysl všeho, aniž by se dopustilo špatné definice. (Hannah Arendt)

Vypravování je nejlepší způsob, jak vypustit myšlenky do současného světa. (Robert McKee)

Odkazy

 • Skvělé vtipy, videa a obrázky

  Přestaň se učit a dej si pauzu. Koukni se na nejzabava.cz

 • Účetní softwarwe

  Jak vybrat vhodný účetní software pro Vás naleznete na ucetnisw.info

 • Místo pro Vaši reklamu

  V případě, že chcete umístit na tento web svůj banner, kontaktujte nás prosím na info@sloh.info

Vlastnosti vypravování

 • Charakteristika

  Cílem vypravování je především zachytit a objasnit událost v jejím průběhu. Hlavní vlastností, kterou se vypravování liší od popisu děje je bezesporu napětí. Záladními kameny vypravování by proto měli být uvedení do děje, zápletka, stupňování napětí přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravování se proto používá v literatuře jako základ pro román, povídku a také epickou poezii.

 • Kompozice

  Celkovou kompozici vypravování určuje sled dílčích dějových událostí. Obvykle se proto kompozice staví tak, jak jednotlivé části děje probíhali. Pro zvýšení zaujetí čtenáře je vhodné jednotlivé události stupňovat a teké uvádět do souvislostí.
  Základem kompozice jsou:
  Úvod do děje - seznamuje s prostředím a hlavními postavami příběhu.
  Zápletka - seznamuje čtenáře nebo posluchače s hlavní událostí, jejíž rozuzlení je hlavní náplní vypravování.
  Stupňování napětí a vyvrcholení - hlavní střet zájmů, názorů a jednání osob.
  Rozuzlení - vyřešení a rozpletení děje.

 • Jazykové prostředky

  Dějové napětí, jež je hlavním znakem vypravování, zvyšuje především časté použití dějových sloves v činném rodě a v přítomném, méně častěji v minulém, čase. Pro názornou ukázku vztahů je vhodné používat slova citově zabarvená, možné je i použít slova nespisovná nebo slova zabarvená nářečím.

 • Větná stavba

  Větná stavba je volnější a kratší, věty jsou méně složité. Používají se také souřadná souvětí, případně jednočlenné věty neslovesné. Živost vyprávění je vhodné zvýšit přímou řečí.

 • Literatura a slohový útvar

  Vzhledem k tomu, že je vypravování základem románu i povídky, jsou autoři vypravování všichni známí velikáni světové prózy.

 • Shrnutí

  Vypravování zachycuje poutavým a napínavým způsobem děj. Každé vypravování by mělo obsahovat uvedení, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravování používá ve své jazykové stránce především slovesa, citově zabarvená slova a také nespisovná slova. Větná stavba by měla obsahovat jednoduché, volnější a kratší věty.

Novinky

 • Spolupráce

  6. února, 2011

  Nabídka, která se neodmítá. V případě, že chcete pomoci s provozem tohoto webu, nebo umístit na tento web svůj banner, kontaktujte nás prosím na info@sloh.info

 • Spuštění webu

  1. ledna, 2011

  Právě byla spuštěna webová prezentace sloh.info. Od teď už jistě nebude problém pro kohokoliv, napsat slohovou prái na jedničku.

Sponzoři webu