Reportáž

... Sedm kroků tam, sedm kroků zpátky. Na jedné stěně sklápěcí kavalec, na druhé stěně smutně hnědá polička s hliněným nádobím. Ano, to znám. ... (Julius Fučík - Reportáž psaná na oprátce)

  Charakteristika

Reportáž je zajímavým způsobem interpretované líčení zajímavé události nebo prostředí. Základním prvkem eportáže je její živost. Autor reportáže by měl mít především pozorovací talent a schopnost rozlišit podstatné věci od detailů v tématu.

  Kompozice

Kompozici reportáže nesvazuje moc pravidel a doporučení. Autor by měl ovšem mít na paměti hlavně srozumitelnost, zábavnost a živost slohového útvaru.

  Jazykové prostředky

V reportáži se živostnosti dosahuje především použitím tvarů přítomného času. To vtahuje čtenáře do děje. Osoba autora se uplatňuje hojným užíváním 1. osoby u sloves a použitím citově zabarvených slov. Účinnost zvyšuje metafora.

  Větná stavba

Větná stavba reportáže nejvce napomáhá živosti a posiluje kontakt s čtenářem. Vhodné je použít krátké věty, věty neslovesné, řečnické otázky a náznak přímé řeči.

  Literatura a slohový útvar

S reportážemi se setkáváme především v novinách a časopisech, dále pak ve filmech, v rádiích nebo v televizi.

  Shrnutí

Hlavním cílem reportáže je seznámit čtenáře živě a zábavně se zajímavou událostí nebo místem. Autor by měl mít dobrý pozorovací talent. Vhodné je použít krátké věty, věty neslovesné, řečnické otázky a náznak přímé řeči. Z jazykových prostředků využijeme tvary přítomného času, 1. osobu sloves, citově zaarvená slova a metaforu.