Charakteristika

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá. (Friedrich Engels)

Měli bychom vždycky jenom chtít charakterizovat, nikdy kritizovat. (Christian Morgenstern)

  Charakteristika

Hlavním cílem charakteristiky je zachytit a popsat vlastnosti osoby. Charakteristika vnější popisuje vzhledové stránky, charakteristika vnitřní zachycuje povahu, temperament a schopnosti charakterizované osoby.

  Kompozice

Charakteristika užívá hlavně výstižná přídavná jména nebo slovesa ve spojení s podstatnými jmény, kterými hodnotí lidské vlastnosti a jednání. Dále je možné vhodně použít přirovnání, případně rčení.
Přímá charakteristika - vlastnosti se vyjadřují přímo - konstatováním
Nepřímá charakteristika - konkrétní příklady jednání

  Jazykové prostředky

Charakteristika užívá hlavně výstižná přídavná jména nebo slovesa ve spojení s podstatnými jmény, kterými hodnotí lidské vlastnosti a jednání. Dále je možné vhodně použít přirovnání, případně rčení.
Přímá charakteristika - vlastnosti se vyjadřují přímo - konstatováním
Nepřímá charakteristika - konkrétní příklady jednání

  Větná stavba

Větná stavba je volnější a kratší, věty jsou méně složité. Chybou ale nejsou ani přesná a zajímavá souvětí.

  Literatura a slohový útvar

Charakteristika se hojně užívá v poezii (K. H. Mácha - Máj) i v próze (A. Christie - Poirotova pátrání). Používá se všude tam, kde je potřeba charakterizovat osobu (například v detektivních příbězích).

  Shrnutí

Charakteristika zachycuje vnitřní a vnější vlastnosti popisované osoby.
Přímá charakteristika - vlastnosti se vyjadřují přímo - konstatováním
Nepřímá charakteristika - konkrétní příklady jednání